Keperluan untuk Loteri DV

loteri

Undian Diversity Visa (DV) dijalankan setiap tahun oleh mandat kongres. Terdapat syarat yang perlu dipenuhi oleh orang yang berminat untuk mengambil bahagian dalam loteri ini. Hanya orang yang memenuhi semua syarat yang boleh memasuki loteri dan berpeluang memenangi hadiah kad hijau ke Amerika Syarikat.

Syaratnya ialah orang tersebut mestilah berasal dari negara yang termasuk dalam senarai “negara  APK 918Kiss2 2021 yang layak”. Terdapat pengecualian untuk peraturan ini tetapi klausa-klausa tersebut ditentukan dan berbicara kepada hubungan yang berbeza dan perkara-perkara yang terlalu rumit untuk disebut dalam artikel ringkas ini.

Anda juga diharuskan mempunyai tahap pendidikan hingga ke sekolah menengah. Anda juga dapat memiliki sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam satu pekerjaan tertentu yang berada dalam lima tahun terakhir. Sekiranya anda tidak memenuhi syarat-syarat ini, tidak dinasihatkan agar anda mencuba untuk memohon kerana permohonan anda pasti akan ditolak sekiranya maklumat ini tidak ada.

Apabila anda mengisi borang permohonan, anda juga perlu melampirkan foto berwarna dengan ini dan memuat naiknya ke laman web. Anda harus mengisi borang dengan teliti untuk memastikan ketepatan terutama ketika mengisi data seperti alamat, negara kelahiran, nombor telefon dan alamat e-mel anda. Oleh kerana ada jangka waktu untuk mengajukan permohonan, Anda harus terus memeriksa laman web untuk memastikan bahawa Anda akan mengirimkan permohonan Anda dalam jangka waktu yang ditentukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *